• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Do dokumentów podlegających wyłączeniu należą:
dokumenty niejawne w rozumieniu ustawy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 Nr 182, poz. 1228 ze zm.), dokumenty w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych, akta osobowe pracowników, listy płac i inne dokumenty pracownicze - z wyjątkiem płac osób zajmujących funkcje publiczne, dokumenty zawierające informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,dokumenty zawierające inną prawnie chronioną tajemnicę,protokoły Rad Pedagogicznych,  dane osobowe dzieci – ochrona danych. osobowych.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.