• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy prowadzi oddziały całodzienne, w których standardowa realizacja zajęć, zgodnie ze statutem placówki, zakłada całodzienną obecność dziecka w przedszkolu.

Spełniając oczekiwania rodziców przebywanie dziecka w przedszkolu może być wydłużone, zgodnie z czasem pracy placówki, tj. od godz. 6.30 do godz. 16.30, zgodnie z Uchwałą nr 106/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r. - Uchwała nr 106/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r.

W ramach tych zajęć od godz. 6.30 do godz. 12.30 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa.

12.30-16.30 – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (zniżka 50% dla rodzeństwa dziecka uczęszczającego do przedszkola).

Dzieci 6-letnie są zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu
100% zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dla dzieci posiadających Jarosławską Kartę Dużej Rodziny.

Od 1 kwietnia 2022 roku opłaty za żywienie wynoszą:
śniadanie godz. 8.30 – 3,00 zł (w tym drugie śniadanie o godz. 10.00),
obiad godz. 11.30 – 4,50 zł,
podwieczorek godz. 13.30 – 2,00 zł.

Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, jest pobierana z dołu w terminie do 10 każdego miesiąca.

Po 3-tym każdego miesiąca są do pobrania w Sekretariacie Przedszkola druki z informacjami do wykonania przelewu.


Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy: 92 1240 2571 1111 0010 9578 5184

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową są bezpłatne i obejmują w szczególności:
• działania wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka
• działania rozwijające zainteresowania i zdolności dziecka (zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne, plastyczne)

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.