• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zakres i sposób prowadzenia ewidencji i rejestrów określa Instrukcja Kancelaryjna Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. jana Brzechwy w Jarosławiu oraz Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

W przedszkolu prowadzi się rejestry i ewidencje:

Rejestr zarządzeń dyrektora
Rejestr wypadków przy pracy
Rejestr wypadków dzieci
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
Ewidencja druków ścisłego zarachowania
Ewidencja czasu pracy pracowników
Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników
Książka kontroli
Książka obiektu budowlane
Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników,
Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej
Rejestr dostawców i zawartych umów

Dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola osobom zainteresowanym na ich wniosek.Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego celu organom kontrolującym w zakresie określonym w przepisach prawa.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.