• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 )
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 )
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 )
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. 2019 poz. 502 )
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. 2019 poz. 320 )
 6. Porozumienia z dnia 15 grudnia 1978 r.
 7. Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy

Cel i zadaniau ujęte są w Statucie Przedszkola.

Organ prowadzący: Gmina Miejska Jarosław - nadzór nad przedszkolem sprawuje Burmistrz Miasta Jarosławia

Adres: Gmina Miejska Jarosław

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

Organ nadzoru pedagogicznego: Podkarpacki Kurator Oświaty

 Adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

 

 

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.