• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy

ul. Wyspiańskiego 3, 37-500 Jarosław

REGON 650017780

tel. 16 6212026

 

Zarządzenie Nr 1/2023

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy

z dnia 16.01.2023r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy   w Jarosławiu

Na podstawie:

1. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – (z dnia 9 czerwca 2022 r. poz. 1510)

2. U S T AWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

3.Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej  w 2023 r.

  • 1

Wprowadzam z dniem 01.01.2023 r. Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zobowiązuję pracowników niepedagogicznych do zapoznania się z treścią w/w regulaminu.

  • 2

Traci moc zarządzenie z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w w Miejskim Przedszkolu Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 16.01.2023r.

 

                                 Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu

                                                                                                        dr Agata Kolasa-Skiba

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.