• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy prowadzi oddziały całodzienne, w których standardowa realizacja zajęć, zgodnie ze statutem placówki, zakłada całodzienną obecność dziecka w przedszkolu.

W ramach tych zajęć od godz. 7.30 do godz. 12.30 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa.
Spełniając oczekiwania rodziców przebywanie dziecka w przedszkolu może być wydłużone, zgodnie z czasem pracy placówki, tj. od godz. 6.30 do godz. 16.30, zgodnie z Uchwałą nr 106/X/2019 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2019 r.

 Od dnia 1 kwietnia 2022 roku stawka żywieniowa wynosi:


Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci przebywających w przedszkolu do godziny 13:30 wynosi 7,50 zł
Śniadanie - 3,00 zł w tym drugie śniadanie
Obiad - 4,50 zł

 


Dzienna stawka żywieniowa dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej godziny 13:30 wynosi 9,50 zł
Śniadanie - 3,00 zł w tym drugie śniadanie
Obiad - 4,50 zł
Podwieczorek - 2,00 zł

 


Godziny posiłków
Śniadanie – 8:30
Drugie śniadanie - 10:00
Obiad - 11:30
Podwieczorek – 13:30

Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, jest pobierana z dołu w terminie do 10 każdego miesiąca.
Odpłatność naliczana jest na podstawie obecności z dziennika zajęć przedszkola za miniony miesiąc.
Naliczenie należności jest przekazywane Rodzicom w sekretariacie od 3. dnia każdego bieżącego miesiąca.

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy: 92 1240 2571 1111 0010 9578 5184

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową są bezpłatne i obejmują w szczególności:
• działania wspomagające rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny i intelektualny dziecka
• działania rozwijające zainteresowania i zdolności dziecka (zajęcia muzyczne, teatralne, taneczne, plastyczne).

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram