• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

„…Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

Wisława Szymborska

 

Przedszkolna Biblioteka

W naszym przedszkolu od kilku lat funkcjonuje Biblioteka dla dzieci.

Nasz księgozbiór liczy już około 900 bajek. Corocznie jest wzbogacany przez dzieci i rodziców przy różnorodnych akcjach. Z biblioteki mogą korzystać wszystkie chętne przedszkolaki.

Koordynatorem pracy biblioteki jest nauczycielka grupy Zielonej – Teresa Karcińska. Dniem wypożyczania bajek jest poniedziałek.

Zachęcajmy dzieci do słuchania bajek, wierszy, czytajmy dzieciom podczas różnych okazji, podczas odpoczynku czy snem.

Czytanie dziecku rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu. Uczy myślenia,

rozwija język, wyobraźnię i doskonali pamięć.

„Książka jest  najlepszym przyjacielem dziecka, dlatego należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem”.

REGULAMIN

BIBLIOTEKI  PRZEDSZKOLNEJ

 

1. Z biblioteki mogą korzystać dzieci 3, 4, 5, – cio letnie.

2. Jednorazowo można wypożyczać 1 – 2 książki na okres jednego lub dwóch tygodni.

3. Z książkami obchodzimy się starannie, a dostrzeżone uszkodzenia naprawiamy.

4. Troskę   o wypożyczone książki powierzamy dzieciom, a szczególnie rodzicom.

5. Dniem wypożyczania książek jest wtorek.

 

 Przedszkolna Biblioteka

 

    W naszym przedszkolu od kilku lat funkcjonuje biblioteka dla dzieci. Przedszkolaki bardzo chętnie wypożyczają i czytają bajeczki, przez co wzbogacają swój język, mowę, oraz swoje zainteresowania. Podczas zajęć bibliotecznych dzieci poznały Regulamin korzystania z biblioteki, oraz założyły karty czytelnika. Niektóre przedszkolaki wzbogaciły nasze zbiory, przynosząc swoje już przeczytane bajeczki z domu. Będą służyć teraz innym przedszkolakom. Serdecznie dziękujemy za wspaniały gest i prosimy o dalsze jej wzbogacanie.

Zachęcajmy dzieci do korzystania z naszej biblioteki.

Wpływ literatury na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

Dzieci od najmłodszych lat przejawiają zaciekawienie książką. Ma ono różny charakter i zależne jest między innymi od rozwoju psychicznego i wieku dziecka. Proces kształtowania postaw rozpoczyna się bardzo wcześnie i należy już od najmłodszych lat kształcić u dzieci nawyk sięgania po książkę. Literatura dostarcza dziecku ciekawych przeżyć, rozwija wyobraźnię, kształtuje umiejętność współżycia z ludźmi. Poprzez kontakt z książką świat dziecka staje się bardziej urozmaicony i kolorowy. Doznania wywołane tekstem utworu literackiego są bardzo silne i trudno je zatrzeć w pamięci. Nawet po kilku latach książkowe przeżycia są wciąż żywe. Pojęcia i terminy przekazywane dziecku, aby do niego trafiły muszą wywodzić się z kręgu bliskich i znanych faktów. Jednak powoli świat wyobrażeń dziecka rozszerza się od pojęć prostych do złożonych, od sytuacji ogólnych do szczegółowych. Dziecko spostrzega stosunki i współzależności między rzeczami na podstawie przyswojonych już znaczeń wytwarza sobie nowe pojęcia. Wytwarza je zarówno poprzez poszerzanie kręgu doświadczeń, jak i przez ćwiczenie funkcji myślenia i spostrzegania na tym samym materiale. Kilkuletnie dziecko najchętniej wraca do tych samych ulubionych książek i bajek opowiadających o życiu znanych mu ludzi i zwierząt. Podświadomie unika niespodzianek i nowości, gdyż pewniej czuje się dobrze w znanej rzeczywistości.               Z czasem literatura zaczyna wprowadzać dziecko w świat fantazji. Baśnie i bajki uczą dostrzegać takie związki, których istnienie do tej pory było zupełnie nieznane. Staje się to dla młodego czytelnika coraz bardziej pociągające. Dziecko z zapartym tchem słucha cudownych opowieści Andersena, przerażających baśni Grimma, legend i podań ludowych. Logika zachodzących w nich wydarzeń nie wzbudza w nim zastrzeżeń, przeciwnie, uczy prawidłowego wnioskowania. Początkowym etapem inicjacji kulturalnej jest przedszkolne wychowanie literackie, w którym wykorzystuje się tekst w kreacyjnych i odtwórczych zabawach ruchowych. Każdy bowiem kontakt z literaturą kończy się określonymi działaniami dzieci, które na podstawie utworów malują, rysują, recytują wiersze, wykonują inscenizacje, czyli występują w roli wykonawców. Zasadniczym przełomem w kontakcie dziecka z książką jest opanowanie trudnej sztuki samodzielnego czytania. Umiejętność ta zmienia sytuację czytelniczą dziecka. Dziecko coraz chętniej sięga po trudniejsze książki, lektury szkolne i inne ciekawe utwory wskazane przez dorosłych. Literatura piękna określana mianem „ nauczycielki i przewodniczki życia” spełnia cztery podstawowe funkcje: poznawczą, kształcącą, wychowawczą i estetyczną, stając się jednym z  czynników kształtujących osobowość człowieka. Utwory literackie, które wyróżniają się artystyczną cechą stylu i poetycznością, stanowią dla dziecka osobliwą drogę poznawania obiektywnej rzeczywistości i skomplikowanej psychiki ludzkiej, rozwoju świadomości i kształtowania postaw moralnych. Książka wzbogaca życie dziecka, uzupełnia jego wiedzę, rozwija wyobraźnię, rozbudza uczucia. Poprzez obcowanie z dziełem literackim dziecko nie tylko poznaje otaczającą rzeczywistość, ale wzbogaca świat wewnętrznych przeżyć, kształtuje swe zainteresowania, bogaci słownictwo, rozwija kulturę języka i uwrażliwia się na piękno mowy ojczystej. Utwory literacki wyrabiają także umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia, wzbudzają zamiłowania artystyczne, wzmacniają kreatywne możliwości dziecka. Często na podstawie poznanych utworów dzieci tworzą własne wiersze, opowiadania, baśnie i scenariusze. Identyfikowanie się z bohaterami lektur, przeżywania wraz z nimi przygód staje się często spełnieniem dziecięcych marzeń i pragnień. Dzieci śledząc losy bohaterów przeżywają je i oceniają. Uczą się odróżniać dobro od zła, prawdę od fałszu. Utwór literacki pozwala budować właściwy stosunek do otoczenia, przyrody i różnych dziedzin sztuki. Ukazując wzory postępowania daje szansę poznania systemu wartości społeczno- moralnych. Jak wynika z powyższych rozważań literatura spełnia szczególną rolę w życiu każdego dziecka i w znacznym stopniu wpływa na rozwój jego osobowości. Kontakt z dziełem literackim przyspiesza dojrzewanie emocjonalne czytelnika. Dzięki literaturze dziecko staje się coraz bardziej niezależne intelektualnie. Ważne jest aby odbiór literatury przez dziecko odbywał się pod mądrą opieką dorosłych. Odpowiednio dobrana do możliwości percepcyjnych czytelnika książka przenika do jego świadomości, wywołuje odpowiednie reakcje uczuciowe i pozostawia trwały ślad w psychice dziecka. Tak, więc częsty, systematyczny i prawidłowo zorganizowany kontakt z utworem literackim wpływa na sferę emocjonalną dziecka i w znacznej mierze przyczynia się do kształtowania charakteru jednostki.

Zachęcajmy, więc dzieci do korzystania z książek i czytajmy im jak najwięcej.

opracowała: mgr Teresa Karcińska

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram