• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

 „Trzeba mieć wielkie serce, żeby kształcić młodych ludzi"

 

 
Logopeda
 
 • dr Agata Kolasa-Skiba –  dyrektor przedszkola – Honorowy Profesor Oświaty  - doktor nauk społecznych  w zakresie pedagogiki; Studia magisterskie w zakresie pedagogiki przedszkolnej   i wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe w zakresie nauczania muzyki; Terapii pedagogicznej; Logopedii;  Socjologii organizacji i zarządzania oświatą; Kurs kwalifikacyjny   w zakresie nauczania systemem pedagogicznym Marii Montessori I i II stopień; Posiada drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania przedszkolnego; Specjalista – Logopeda.

 

Gr. Zielona

 • dr inż. Anna Wołoszyn –  nauczyciel kontraktowy - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki; Studia magisterskie - inżynier -  zarządzanie i marketing; Studia podyplomowe    w zakresie przygotowania pedagogicznego; Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej; Metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej   i wczesnoszkolnej.
 • mgr Małgorzata Dańczura – nauczyciel dyplomowany – Studia magisterskie w zakresie nauczania zawodu; Studia wyższe zawodowe w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

Gr. Niebieska

 • mgr Irena Frankiewicz – nauczyciel dyplomowany –Studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • mgr Agnieszka Szkoła  – nauczyciel mianowany -  Studia magisterskie  w zakresie  edukacji wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika.

 

Gr. Pomarańczowa

 • mgr Marzena Sadurska – nauczyciel dyplomowany – Studia magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego; Kurs kwalifikacyjny  w zakresie terapii pedagogicznej. 
 • mgr Klaudia Zapałowska– nauczyciel początkujący – Studia wyższe zawodowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym.

 

Gr. Żółta

 • mgr Małgorzata Sikorska – nauczyciel dyplomowany – Studia magisterskie w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej dzieci sześcioletnich; Terapii pedagogicznej; Edukacji, diagnozy, terapii dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • mgr Klaudia Zapałowska– nauczyciel początkujący – Studia wyższe zawodowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym.
 • mgr Agnieszka Szkoła  – nauczyciel mianowany -  Studia magisterskie  w zakresie  edukacji wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe  w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z  niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika.

 

Gr. Różowa

 • mgr Lucyna Łaszkiewicz – nauczyciel dyplomowany – Studia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; Studia Podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej dzieci sześcioletnich; Edukacji, diagnozy, terapii dzieci i młodzieży z autyzmem.
 • mgr Anna Olchowy – nauczyciel kontraktowy – Studia magisterskie w zakresie zarządzania marketingiem i sprzedażą: Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego; Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; Pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (autyzm).

Religia - mgr Marzena Kaplita - nauczyciel dyplomowany - Studia magisterskie z teologii; Studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram