• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 9 IM. Jana Brzechwy w Jarosławiu

6:30 - 8:15          

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe.

8:15 - 8:30          

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

8:30 - 9:00          

Śniadanie.

9:00 - 9:45          

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia, zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, język angielski.

9:45 - 10:00        

Gry i zabawy ruchowe.

10:00- 10:30      

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:30 - 11:15     

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11:15 - 11:30     

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

11:30    

Obiad.

12:00 - 14:00     

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie, religia.

12:30- 15:30      

Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.

13:45 - 14:00     

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14:00    

Podwieczorek.

15:00 - 16:30     

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

Tygodniowy rozkład dnia zajęć zorganizowanych:

3,4,5-latki

poniedziałek

1. rozwijanie mowy i myślenia dzieci

2. rozwijanie sprawności ruchowej

wtorek

1. działalność plastyczno-konstrukcyjna

2. umuzykalnienie

środa

1. kształtowanie pojęć matematycznych

2. rozwijanie sprawności ruchowej

3. język angielski

czwartek

1. działalność plastyczno-konstrukcyjna

2. kształtowanie pojęć matematycznych

piątek

1. rozwijanie mowy i myślenia dzieci

2. rozwijanie sprawności ruchowej

3. język angielski

 

6,5-latki

poniedziałek

1. rozwijanie mowy i myślenia dzieci

2. rozwijanie sprawności ruchowej

3. religia

wtorek

1. działalność plastyczno-konstrukcyjna

2. umuzykalnienie

środa

1. kształtowanie pojęć matematycznych

2. rozwijanie sprawności ruchowej

3. język angielski

czwartek

1. działalność plastyczno-konstrukcyjna

2. kształtowanie pojęć matematycznych

3. religia

piątek

1. rozwijanie mowy i myślenia dzieci

2. rozwijanie sprawności ruchowej

3. język angielski

Nasze Grupy

grupa niebieska

Grupa
Niebieska

grupa pomarańczowa

Grupa
Pomarańczowa

grupa zielona

Grupa
Zielona

grupa zółta

Grupa
Żłóta

grupa różowa

Grupa
Różowa

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook

Przekierowanie na stronÄ™ Instagram